Geneeskunde en massage

Geneeskunde en massage

Op geen enkel moment is massage een vervanging voor reguliere geneeskunde of medicatie!
Bij ziekte of aanslepende symptomen raden we aan om je huisarts of de betreffende specialist te raadplegen. Als we van oordeel zijn dat het niet verantwoord is om te masseren, gaan we de massage ook niet laten doorgaan.