1.     Algemeen

1.1  Ruimte: Welzijn en ontspanning is een zaak die haar ruimte ten dienste heeft voor het geven/leveren van behandelingen en diensten aan de klanten door middel van behandelingen, consulten en advies.
1.2  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Welzijn en ontspanning en op elke overeenkomst/akkoord tussen de klant en Welzijn en Ontspanning
1.3  Verplichte vermelding: bij een reservering is de klant verplicht om reeds ernstige allergieen, ziektes en/of ongemakken mee te delen.
De volledige gezondheid wordt ter sprake gebracht tijdens het intake gesprek, ook hier moet de klant eerlijk zijn en geen cruciale informatie achter houden. Indien de klant wel zaken vergeet of verzwijgt is dit op eigen risico.
1.4  Aanbiedingen en/of arrangementen zijn samengestelde pakketten en kunnen niet aangepast worden en dienen te worden opgenomen binnen de voor op gezette termijn.
1.5  Het niet naleven van het huisreglement kan verwijdering uit de zaak betekenen na volledige betaling en zonder terugbetaling. Mogelijk ook zonder optie om later alsnog een afspraak of consult te verkrijgen.

2.     Een afspraak/ reservatie
2.1  Afspraak: De klant kan een afspraak maken via telefoon, sms, email en online agenda.
Bij telefonische afspraak ligt dit onmiddellijk vast.
Per sms, email of online agenda volgt er nog een bevestiging. Na de bevestiging van onze kant, is de afspraak een feit.
Mogelijk kan er worden gevraagd om op voorhand 50% tot 100% van de behandeling te betalen.
2.2   Annulatie door de klant: Annulatie dient telefonisch, of schriftelijk te gebeuren 48u op voorhand van de geplande afspraak en/of arrangement.
Bij annuleren korter dan 48u op voorhand, zal er 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
Bij annulatie korter dan 24u voor de aanvang van de behandeling, en zonder geldige reden zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
In het geval van NO-Show (niet opdagen)zal het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht worden.
2.3  Annulatie door Welzijn en Ontspanning: we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de afspraak niet kan doorgaan vanwege abnormale en/of onvoorziene omstandigheden of enige ander vorm van overmacht buiten onze wil en waarvan de gevolgen niet te vermijden waren ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen.
2.4  Te laat toekomen: Bent u te laat op uw afspraak, dan zal het volledige tarief van de behandeling/afspraak in rekening gebracht worden en zal er de resterende tijd nog worden gebruikt. Geenzins zal de klant achter U daar op enige manier voor op draaien.
2.5  Kennisname en aanvaarding : bij het maken van een afspraak via eender welk kanaal, verklaart u te hebben kennisgenomen en akkoord met de algemene voorwaarden.

3.     Betaling
We hebben volgende betaalmogelijkheden tot uw beschikking:

overschrijving op voorhand

Cash

Payconiq

Cadeaubonnen van onze eigen zaak
Cadeaubonnen zijn op te nemen binnen de termijn die vermeld staat op de bon. En geven op geen enkel moment en onder geen enkele voorwaarde recht op terugbetaling.

4.     Prijzen
Alle prijzen die vermeld staan op de website www.welzijnenontspanning  zijn met de meeste zorg geplaats; Mogelijke fouten in deze prijzen binden Welzijn en Ontspanning niet. De prijs van de dienst of het product is niet noodzakelijk de totale prijs.

Mogelijke last-minute acties zullen terug te vinden zijn op onze facebook pagina en/of op onze website. Het aanbod is enkel geldig op de aangekondigde acties, reservaties en/of producten binnen de aangekondigde termijn en voorwaarden.

5.     Aansprakelijkheid
Elke klant is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Welzijn en Ontspanning en/of haar mensen die er werken of in opdracht werken kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen van de klant.

6.     Gevonden voorwerpen
Verloren of achtergelaten zaken die niet geclaimd zijn binnen de 30 dagen, zullen eigendom worden van Welzijn en ontspanning. De goederen zullen echter niet standaard worden nagestuurd. Per uitzondering kan dit wel gebeuren, maar op kosten en verantwoording van de klant. Na 30 dagen zullen de goederen dan ook een nieuwe bestemming krijgen op een of andere manier die door ons zelf wordt ingevuld

7.     Klachten
Mogelijke klachten dienen binnen de 48u schriftelijk gemeld te worden. Bij het verstrijken van deze termijn heeft Welzijn en ontspanning zich aan de verwachtingen van de klant voldaan.

8.     Schade
Bij al dan niet intentioneel aangebrachte schade aan de inrichting, het gebouw of onze eigendommen of wanneer er dingen gestolen worden, zullen de kosten van de reiniging, herstelling of nieuwe aankoop, integraal worden doorgerekend aan de betreffende klant. Bij vaststelling van diefstal wordt ook de politie verwittigd zonder uitzondering

9.     Weigeren
We behouden ons het recht om ten allen tijde mensen te weigeren zonder opgave van reden.

10.  Geschillen
Op de overeenkomst is uitsluiten het Belgische recht van toepassing. Ieder mogelijk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van arrondissement Leuven en in voorkomend geval het vredegerecht van het betreffende arrondisement